Υπηρεσίες

Ιδιώτες

Οι Ιδιώτες μπορούν να καταχωρήσουν τις αγγελίες τους δωρεάν.

Στον ένα μήνα από την δημιουργία της αγγελίας και για κάθε επόμενο μήνα εάν δεν υπάρξει ανανέωση ή αλλαγή στην καταχώρηση η αγγελία δεν θα εμφανίζεται στις αναζητήσεις

Έμποροι Ανταλλακτικών

Οι Έμποροι ανταλλακτικών κατά την εγγραφή τους έχουν δωρεάν τρίμηνη συνδρομή για την καταχώρηση αγγελιών.

Στη συνέχεια θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα 3 πακέτα συνδρομών.

Τρίμηνο

Με κόστος 79€

Εξάμηνο

Με κόστος 119€

Ετήσιο

Με κόστος 199€

Προσφορές Επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις σχετικές με τον χώρο των μεταφορών μπορούν να αναρτούν τις προσφορές τους με εξάμηνη συνδρομή.

Με κόστος 50€

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%